Speakfridays – Miami – 12/26 – 12/26/14 – Miami, Florida

Speakfridays
When
Friday, December 26, 2014
9:30pm - 21+
Where
Miami - 12/26 (map)
4925 SW 74th Ct
Miami, Florida 33155

« Back to the calendar